Aprobadas no pleno de Boiro as propostas ao POS provincial e o apoio do Concello ás traballadoras da conserva

O Concello de Boiro celebrou este mércores o pleno ordinario correspondente ao mes de febreiro. A sesión contou cun total de 15 membros da Corporación, ao ausentarse Juan José Dieste (PP) e non tomar posesión un novo concelleiro do PP. Como de costume pode visualizarse o pleno a través da canle de Youtube municipal. Durante o seu transcurso aprobouse a proposta de participación no Plan Provincial de Obras e Servizos da Deputación. Asemade, aprobouse o engadindo social ao dito POS e máis a proposta de Boiro Novo a prol das traballadoras da conserva da que falamos estes días neste medio.

A continuación, damos conta dun resumo da sesión:

1. Aprobación, se procede, do ditame relativo á proposta para a participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan Único Concellos) POS+ 2022 – aprobación con 10 votos a favor (PSOE/ BNG/ Boiro Novo/ IC Boiro/ non adscrito) e 5 abstencións (PP).

2. Aprobación, se procede, do ditame relativo á proposta para a participación no POS+ adicional 1/2022 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios – aprobado con 15 votos a favor (unanimidade).

3. Aprobación, se procede, do ditame relativo á proposta para a adopción dun novo método para a confección e subida de actas aos expediente municipais en formato de audio e/ou vídeo – aprobado con 10 votos a favor (PSOE/ BNG/ BN/ ICB/ non adscrito) e 5 abstencións (PP).

4. Moción do grupo municipal BNG sobre o Día de Rosalía de Castro – aprobado con 15 votos a favor (unanimidade).

Moción de urxencia: Boiro Novo para apoiar as demandas das persoas traballadoras da conserva – aprobada con 15 votos a favor (unanimidade).

A sesión rematou cun minuto de silencio polo falecemento, o pasado 27 de xaneiro do xuíz de paz, Francisco Fernández Dieste.