Case 2 millóns ao sector do marisqueo para a rexeneración de zonas de traballo

A Xunta de Galicia puxo ao dispor do marisqueo 1,9 millóns de euros para accións de rexeneración e repoboación dos bancos marisqueiros a través das convocatorias de 2022 de dúas liñas de axudas publicadas esta semana no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Tal e como recollen senllos informes analizados este xoves no Consello, unha das liñas de axuda é a destinada a proxectos colectivos para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sostibles, que conta cun orzamento de 1,6 millóns de euroscofinanciados co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.

A segunda convocatoria de axudas, cun orzamento de 300.000 euros financiados con fondos propios da comunidade, é para proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción das especies obxectivo polo menos nos últimos 12 meses anteriores á data de solicitude.

Estas dúas liñas poden empregarse para paliar os efectos de episodios como temporais que poden debilitar o marisco e provocar certa mortalidade nos bancos.

O prazo de presentación das solicitudes a ambas as convocatorias é dun mes desde a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.