Aberta a central de reservas para poder visitar o Parque Nacional das Illas Atlánticas en Semana Santa

A Xunta de Galicia anunciou que xa está operativa a central de reservas para tramitar de forma telemática e gratuíta as autorizacións de acceso ao Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas durante a Semana Santa. Durante este período, xunto co do verán, está autorizado o transporte regular aos arquipélagos de Cíes e Ons.

A través desta plataforma dixital, habilitada desde 2018, as persoas interesadas en achegarse ás illas entre o venres 8 de abril e o domingo 17 de abril poderán tramitar previamente a súa autorización.

A Xunta lembra que o pase é de carácter persoal e intransferible. Estará dotado de códigos de control QR e supón un requisito imprescindible para poder viaxar ao parque.

Os visitantes terán a posibilidade de reservar de forma telemática ata 25 prazas por solicitude, cubrindo os datos persoais de cada viaxeiro de forma individual.

Unha vez que se dispoña da correspondente preautorización, os solicitantes terán unha marxe de dúas horas para comprar o seu billete con calquera das navieiras autorizadas a prestar o servizo de transporte regular ás illas durante a Semana Santa.

Neste sentido, tal e como se indica na propia central de reservas, para acceder ao parque nacional é imprescindible adquirir un billete de barco, cuxo custo correrá, en todo caso, por conta do visitante. Será nese momento cando a autorización de acceso outorgada pola Xunta quede confirmada e remitiráselle por email ao solicitante, que tamén poderá descargala desde a propia páxina web.

O Goberno galego ha lembrado que, desde que na Semana Santa do ano 2018 implantouse por primeira vez o sistema de acceso regulado só para as Illas Cíes, a central de reservas funcionou de forma continuada e sen incidencias. Así mesmo, o Executivo destacou que, co tempo, fóronse introducindo melloras, novas funcionalidades e estendeuse en 2019 ao arquipélago de Ons.

A Xunta asegurou que, catro anos despois, o sistema vixente durante a Semana Santa e o período estival, nos que o número máximo de visitantes en transporte regular está fixado en 1.800 persoas no caso de Cíes e en 1.300 en Ons, está xa totalmente consolidado.