Parques infantís en Carreira e Artes e unha zona recretiva en Corrubedo, as necesiades demandadas polos veciños

A creación dun parque infantil cuberto en Carreira, unha zona recreativa nos campos de Samil (Corrubedo) e un arque infantil en Artes resultaron as tres necesidades que maior número de veciños solicitaron na enquisa online lanzada á cidadanía entre o 7 e o 16 de xaneiro, segundo se desprende nunha primeira análise das 326 propostas realizadas
durante eses dez días en que toda a veciñanza maior de idade que así o quixo tivo a oportunidade de cubrir o correspondente formulario habilitado na páxina web do Concello .
En cuarto e quinta posición figuran a construcción dunha nova grada no campo de herba sintética da Fieiteira e a renovación da pavimentación da rúa da Cambra en Palmeira.
O Grupo de Goberno terá en conta estas demandas expresadas pola veciñanza á hora de dialogar co resto de grupos en torno ao POS 2022: Plan de Obras e Servizos da Deputación que debe ser aprobado en febreiro cun investimento superior aos 900.000 euros.

Campos Samil Corrubedo . Foto C. R.