Outes propón declarar espazo natural de interese local o Monte da Pena

O pleno da Corporación do Concello de Outes acordou iniciar o procedemento para solicitar á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a declaración do Monte da Pena como Espazo Natural de Interese Local (ENIL).

Coa finalidade de que as persoas e entidades interesadas poidan presentar ante o Concello as suxestións e alegacións que xulguen oportunas, a Corporación decidiu expor ao público os detalles da dita proposta, á que se pode acceder nunha ligazón específica.

O Monte da Pena está situado na parroquia de Santo Ourente e salienta pola súa riqueza ambiental e paisaxística e por posuír unha destacada cantidade de rochas e penedos no seu cumio, ofrecendo salientábeis outeiros e miradoiros a diversa altura. Destacan os penedos do Alto das Sete Fontes, 402m; A Bella, 477m ou a Pedra da Pena, 503m.