Os socialistas de Ribeira requiren ao Concello a mellora do camiño público que une Os Paramos con Ameixida

O PSOE de Ribeira, a través do seu concelleiro-portavoz José Manuel Vilas, presentou unha proposta para ser debatida en pleno relativa á necesidade de mellorar a vía pública (Camiño Veciñal 9007, polígono 17) que une os lugares de Os Paramos con Ameixida e que, segundo indica o grupo socialista, presenta firme en mal estado.

A proposta, que segundo os socialistas ten a súa orixe nas peticións veciñais, ten o obxectivo de reivindicar un camiño de importancia que achega importantes vantaxes de comunicación entre os dous núcleos citados, evitando ás veciñas e veciños dar rodeos para os seus desprazamentos.

“Dito tramo de camiño público”, explica o grupo, “presenta un acabado en terra, con irregulares no seu firme por descalces e insuficiente compactado; entre dous treitos de vía asfaltados, cara a Martín, e a Ameixida; tendo unha lonxitude duns 110 metros, cun ancho de calzada de cinco metros e cunha zona de actuación de 586 m2”.

En virtude de todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista PSdeG-PSOE, insta ao Pleno da Corporación municipal de Ribeira á adopción do seguinte acordo:

-Que por parte dos servizos técnicos do Concello se proceda a realizar un proxecto de pavimentado asfáltico, e dotación de servizos (se son necesarios), coa finalidade de acondicionar o tramo e así reforzar a rede de infraestruturas e comunicacións no municipio.