O PSOE de Ribeira propón dotar a Castiñeiras de conducións axeitadas para mellorar o servizo de auga

Os socialistas de Ribeira, a través do seu concelleiro José Manuel Suárez-Puerta, presentou unha proposta para ser debatida en pleno relacionada co servizo de auga no municipio, un servizo que segundo explica o PSOE debera estar a disposición de toda a cidadanía nas mellores condicións de uso e calidade pero que, no caso da parroquia de Castiñeiras, sinalan, esta máxima non se cumpre. De feito, a veciñanza do lugar “sofre con frecuencia carencias, cortes, falta de caudal, en definitiva, un servizo deficiente e de xeito evidente inadecuado”. Isto, engaden, “é debido ás infraestruturas de abastecemento, cunhas conducións de materiais obsoletos, seccións insuficientes e timbraxe non axeitada, que cumpriron con creces o seu período de vida útil, xa que foron deseñadas para condicións, tanto de presión como de caudal, moi diferentes ás actuais”.

Para o PSOE, a solución a estes problemas radica na instalación de conducións adecuadas, tanto en material, substituíndo o fibrocemento e a PVC por tubaxe de fundición dúctil, como na sección, trocando a variedade de diámetros actualmente existentes por un diámetro unificado de 200 mm., como na timbraxe, que actualmente é de 6 Atm, na súa maior parte, o que orixina as roturas continúas debido a sobrepresións e golpes de ariete, por tubaxes con timbre de 16 Atm”.

Esta solución, informa o grupo socialista, “proporcionaría caudal e presión suficientes a toda a zona costeira de Ribeira, así como ás zonas que tradicionalmente sofren os problemas, isto é Castiñeiras, Os Paramos, Fonterramil, A Fonteseca, A Aldea, etc, ademais de proporcionar auga á parroquia de Aguiño, sen necesidade de bombeo, o que abarataría os custos variábeis do servizo de augas e axudaría a reducir a pegada de carbono ao evitar o consumo de enerxía eléctrica.

A obra que propón o PSOE, a falta de que os técnicos elaboren un proxecto que detalle a idea suxerida, consiste na instalación de tubaxe de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro desde o final da rede existente actualmente, á altura de Fontán, até o Colexio das Monxas de Castiñeiras, nunha primeira fase, continuando até entroncar coa rede principal de Aguiño, nunha segunda fase, o que completaría o anelado da rede en toda a zona costeira”.