O PSOE de Ribeira solicita a adhesión do Concello ao Sistema VioGén contra a violencia de xénero

Os socialistas de Ribeira, a través do concelleiro José Manuel Suárez-Puerta Sirgado, presentaron ao pleno da Corporación unha pregunta relativa ao Sistema de Seguimento Integral de Violencia de Xénero, o Sistema VioGén, e o punto no que se atopa o Concello ante unha adhesión ao sistema que o grupo do PSOE local considera “unha necesidade”.

Segundo lembra a agrupación, VioGén foi posto en marcha pola Secretaría de Estado de Seguridade do Ministerio do Interior o 26 de xullo do 2007, en cumprimento do establecido na Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, sendo os seus obxectivos aglutinar ás diferentes institucións públicas que teñen competencias na materia (Policía Nacional, Garda Civil, Policía Local, Autoridade Xudicial e Autoridade Local, por medio de Servizos Sociais), integrar toda a información de interese que se estime necesaria (buscando unha maior efectividade e optimización dos recursos existentes), facer predición do risco e realizar seguimento e protección ás vítimas en todo o territorio nacional e efectuar un labor preventivo (emitindo avisos, alertas e alarmas, a través do Subsistema de Notificacións Automatizadas, cando se detecte algunha incidencia ou acontecemento que poida poñer en perigo a integridade da vítima).

O grupo lembra “que o Concello de Ribeira non pertence nestes intres ao Sistema VioGén, sendo, con todo, pioneiro na obtención e posta en funcionamento dun PEF (Punto de Encontro Familiar) solicitado polo Grupo Municipal Socialista e que se atopa situado nas proximidades da nova Comisaria de Policía”, sinalan, engadindo que baixo o seu punto de vista “semella razoábel pensar que para optimizar os recursos e compartir a información existente sería de desexar a integración no antes citado Sistema VioGén”.

Por todo o exposto, os socialistas preguntarán ao equipo de Goberno local se ten previsto solicitar a adhesión do Concello de Ribeira ao Sistema VioGén.