En Ribeira arrancan as obras para mellorar a accesibilidade na rúa Romero Ortíz

O Concello de Ribeira informa de que esta mañá deron inicio as obras da rúa Romero Ortiz para mellorar a súa accesibilidade a través da colocación dunha plataforma única, de tal xeito que vehículos e peóns circulen por unha
mesma cota, pero con zonas diferenciadas, mellorando e ensanchando as áreas de tránsito peonil.
Os traballos, que comportan un investimento de 119.790 euros, IVE incluído e forman parte do POS+ adicional 2/2020, van ser executados por Construcciones Anspal, S.L. Substituirase o aglomerado da calzada por pavimento de formigón semipulido no que se intercalarán franxas transversais de lousas de granito. A delimitación entre o pavimento de formigón da calzada e a pedra das beirarrúas terá lugar mediante bordillos de granito.
A obra abrangue dende a confluencia desta rúa co Malecón ata máis aló da rúa Cervantes.