En Porto do Son os investimentos ascenden para este ano nun 60%

A Corporación do Concello de Porto do Son aprobou en pleno os orzamentos municipais para este ano. Fíxoo cos votos a favor do grupo de Goberno, o Partido Popular, e coa abstención do PSOE e máis do BNG. O importe exacto dos orzamentos é de 10.213.573 €, o que representa un medre do 15 % con respecto ao aprobado en 2021, que foi de 1.302.981 euros. A suba debeuse sobre todo ao incremento previsto nas transferencias de capital dende outras administracións.

Polo que atinxe ao gasto social, os orzamentos proseguen na tónica ascendente dos anos previos (en 2021 medrou nun 40%), cunha suba do 10%.

No que respecta aos investimentos, superan os 3,5 millóns (un 35% do orzamento, ou sexa, un 60% máis ca no exercicio anterior). Estes serían, por importancia orzamentaria, algunhas das iniciativas máis destacadas: o proxecto de eficiencia enerxética do alumeado público (562.936 €); a reforma e ampliación da zona de xogos infantís no parque de Porto do Son (339.584 €); o acondicionamento de pistas municipais (300.000 €); a humanizacion dos rueiros de Nebra (201.036 €); a mellora do borde da praia de Porto do Son (229.889 €); ou o saneamento en Mantoño-Goiáns (193.328 €).