Servizos Sociais de Ribeira destina outros 34.000 euros a axudas para comedores, libros e material escolar

No pasado mes de setembro o Concello de Ribeira abriu unha convocatoria de axudas para comedores, libros e material escolar para o curso 2021-2022 por unha contía global de 40.000 euros. Ante a avalancha de solicitudes
recibida, que ocasionou que moitas delas quedaran fóra pese a cumprir os requisitos porque se esgotou o crédito orzamentario, a Concellería de Servizos Sociais decidiu destinar outros 34.451 euros a satisfacer tales peticións.
Así o anunciou o Concello no Boletín Oficial da Provincia do día de hoxe, onde se recorda que estas axudas están dirixidas a alumnados e alumnas matriculados en centros docentes públicos e concertados que estean en segunda etapa de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria, con domicilio no concello de Ribeira. Dos 34.451 euros habilitados, 2.100 estarán destinados á adquisición de libros e material e 32.351 a comedores escolares.
Non se abre un novo prazo de presentación de solicitudes senón que se atenderán as solicitudes presentadas na primeira convocatoria de setembro.