Servizos Sociais de Boiro atendeu a máis de 3.400 persoas en 2021 a través dos seus distintos programas

O departamento de Servizos Sociais do Concello de Boiro fixo balance do traballo desenvolvido ao longo deste ano 2021 que estamos a piques de rematar, un ano no que intensificou a actividade con respecto ao período previo, en parte grazas á axuda da Deputación da Coruña a través do programa FOPPSS e do Plan Concertado da Consellería de Política Social. En 2021, a área de Servizos Sociais de Boiro atendeu a máis de 3.400 usuarios e usuarias a través dos distintos programas levados a cabo.

Entre os programas que contaron cun maior número de usuarios están os relacionados coa dependencia, por exemplo axuda a domicilio, teleasistencia, centro de día ou residencia… seguido dos trámites relacionados con discapacidade.

O departamento de Servizos Sociais, ao longo do ano, atendeu tamén numerosas consultas relacionadas coa Renda de Inclusión social de Galicia (RISGA) e axudas de emerxencia, así como trámites de pensións non contributivas e todos aqueles procedementos relacionados coa familia ou infancia e tamén estranxeiría e maiores.

O departamento conta con tres traballadoras sociais, dúas administrativas, unha a tempo completo e outra parcial, e unha educadora familiar.

“Contar cuns Servizos Sociais públicos e de calidade é fundamental para un municipio e dende Boiro traballamos para mellorar cada ano a atención á veciñanza que o precisa”, sinalou o edil Raúl Treus dende o Concello.