O sindicato FAC-USO alega ao orzamento de Boiro para o 2022


A Federación de Atención á Cidadanía da UNIÓN SINDICAL OBREIRA en Galicia ( FAC USO Galicia) presentou alegacións ao Orzamento do Concello de Boiro para o exercicio 2022.
FAC USO considera que, á vista a Relación de Postos de Traballo, é necesario:

  • Reducir a elevada temporalidade que existe no persoal municipal.
  • Cubrir as prazas que, a día de hoxe, atópanse aínda vacantes no
    Cadro de Persoal, algunhas xa incluídas en pasadas Ofertas de Emprego
    Público.
  • Funcionarizar algunha das prazas que están ocupadas por persoal
    laboral e que deben ser desempeñadas por funcionarios de carreira.
  • Proceder a un proceso de consolidación/estabilización do emprego temporal.

FAC USO engade que, para prestar servizos de calidade ao cidadán o máis importante nunha Administración próxima e próxima ao veciño, como é a Administración Local, son os empregados públicos (funcionarios e persoal laboral), sendo conveniente, para iso, fomentar a creación de emprego público estable para prestar un servizo de calidade.

FAC USO insta o Concello de Boiro a cubrir definitivamente as prazas que se atopan vacantes, funcionarizar algunha das prazas que están ocupadas por persoal laboral, e deben ser desempeñadas por funcionarios de carreira, e proceder á consolidación/estabilización dos empregados públicos temporais.