Novo impulso á rehabilitación dos centros históricos de Rianxo e Noia

Este 2 de decembro a Cidade da Cultura de Galicia (Santiago) acolleu a sinatura dun novo convenio para fomentar e impulsar a recuperación arquitectónica e urbanística das zonas históricas das nosas vilas e cidades. A cita contou coa presenza da ministra de Transportes e Mobilidade, Raquel Sánchez, da conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, do director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo, Francisco Javier Martín, e dos alcaldes de 22 concellos galegos.

No caso da nosa comarca, incluíronse no reparto as Áreas de Rehabilitación Integral (ARIs) de Rianxo e Noia. En total, distribuiranse 10,2 millóns de euros.

No caso de Rianxo, deuse un novo empuxe á ARI local, que abrangue o centro histórico de Rianxo e os núcleos de Fincheira e Rianxiño. Formalizáronse seis novas actuacións no concello a financiar en vivendas. O importe total desta anualidade son 166.494,83 euros dos que o Estado achega 53.000 €, a Xunta 13.695 €, o Concello 39.799,83 € e os particulares beneficiarios das axudas 60.000 euros.

No caso de Noia, o Concello comunicou que aportará máis de 73.000 € para estas axudas.

Axudas a particulares e tamén para os concellos

Á contía mobilizada xa en Galicia desde a posta en marcha do programa súmanse agora os 10,2 millóns de euros que achegarán a Xunta e o Goberno central en virtude dos convenios asinados e co fin de financiar actuacións en 40 ARI galegas.

En concreto, dos 22 municipios beneficiados nesta última convocatoria, seis pertencen á provincia da Coruña —Ferrol, Mugardos, Corcubión, Noia, Rianxo e Santiago de Compostela—; nove á de Lugo —Castro de Rei, Chantada, Guitiriz, Lugo, Mondoñedo, Monforte de Lemos, Quiroga, Ribadeo e Sober—; tres son de Ourense —Castro Caldelas, Ourense e Ribadavia—; e catro de Pontevedra —Caldas de Reis, Pontevedra, Tui e Vigo—.

Unha vez asinados os convenios específicos con cada un dos concellos, serán agora as propias Administracións locais as que procedan a convocar as axudas, ás que poderán optar os propietarios de vivendas e edificios a rehabilitar con fins residenciais dentro de cada ARI. O importe máximo destas subvencións, que se poderán executar ata o ano 2025, é de 24.000 euros por vivenda.

Ademais, os concellos recibirán tamén axudas para executar pola súa conta actuacións de urbanización e reurbanización de espazos públicos no ámbito da Área de rehabilitación integral, cun importe de ata 2.000 euros por vivenda rehabilitada; así como financiamento para sufragar os custos da oficina municipal de rehabilitación.