En Ribeira, aprobado o expediente para adicar 400.000 euros ao mantemento de vías e espazos de uso público

O Concello de Ribeira vén de aprobar un novo expediente de contratación co obxecto de sacar a licitación o fornecemento de servizos de reparación, mantemento, acondicionamento e melloras de vías e espazos de uso público situados no termo municipal. Para esta iniciativa destinarase unha contía de 400.000 euros (IVE incluído).

Con este contrato, que terá unha duración de dous anos, preténdese “financiar a execución de pequenos traballos de conservación e reparación en infraestruturas públicas e outros arranxos demandados polos veciños que non sempre poden ser atendidos de forma inmediata ante a elevada carga de traballo da brigada municipal de obras”, informou o Concello.

Traballos despregados estes días na Mámoa, en Ribeira