En Ribeira adxudicados o proxecto de expropiación e os servizos de arqueoloxía do novo polígono

O Concello de Ribeira informa da adxudicación e formalización do proxecto de expropiación e os servizos de arqueoloxía do novo polígono de Ribeira, que se corresponden cos lotes 1 e 2 da licitación do servizo de planeamento necesario para a execución desta área industrial de 258.000 metros cadrados situada no contorno de Fontenla e Areas
Vermellas, na parroquia de Ribeira.
Polo que respecta ao proxecto de urbanización, a adxudicación recaeu na entidade Fernández Carballada y Asociados, S.L.P., conforme a unha proposta de 43.560 euros, IVE incluído, en tanto que a execución dos servizos de arqueoloxía recaeron na empresa Árbore Sociedade Cooperativa Galega por 26.194 euros.
Xa que logo, unicamente está pendente de adxudicación o lote 3, que se corresponde coa redacción do proxecto de urbanización cun prezo inicial de licitación de 173.030 euros e no que a primeira clasificada resultou Monsa Urbanismo S.L. de entre as catro ofertas presentadas.
Cómpre lembrar que paralelamente se estiveron a dar outros pasos encamiñados a materialización do polígono. Así, no pleno celebrado o pasado mércores 1 de setembro aprobou a concertación dunha operación de préstamo a longo prazo de 1,2 millóns de euros co propósito de financiar a expropiación dos terreos para o novo polígono.
Ademais, o 23 de novembro no Diario Oficial de Galicia se anunciaba pola Xunta a aprobación definitiva da modificación puntual Plan Xeral que facía posible a creación desta zona industrial logo de preto de catro anos de informes e trámites.