En marcha os traballos de ampliación da Aula de Música de Aguiño coa colocación dunha edificación sostible

O Concello de Ribeira informa de que no transcurso da xornada de hoxe estanse a efectuar os traballos de transporte e colocación da edificación sostible que serverá para ampliar a Aula de Música de Aguiño.
Esta estrutura prefabricada, que ten unha superficie de 64 metros cadrados, foi construída pola firma Oxyl Arquitectura de Corrubedo.
Será destinada a realizar actividades complementarias das que se adoitan dar nesta instalación municipal, tales como poden ser obradoiros de memoria e outros.
O Concello conta coa axuda da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia a través do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para o financiamento da actuación.