Conclúen os traballos para pór a punto a Casa da Cultura de Castiñeiras

O Concello de Ribeira informou do remate das obras dirixidas á conservación da Casa de Cultura de Castiñeiras: unha intervención que foi contratada á empresa Construcciones Anspal e comportou un investimento de 11.617 euros, IVE incluído.

Os traballos realizados comprenderon o pintado da fachada cunha solución especial impermeábel, a renovación dos canos da auga e baixantes, o arranxo das fendas e a limpeza da instalacións. Asemade, rozouse a contorna do inmóbel.