A OPP83 debullou nunhas xornadas os principios básicos que cómpre seguir para garantir a máxima seguridade nos barcos

A OPP83, Sociedade Cooperativa Galega do Mar Santa Eugenia, organizou este 13 de decembro unha xornada de reflexión dirixida a pór de relevo diferentes medidas que contribúan a mellorar as condicións laborais dos traballadores e traballadoras do mar. As Xornadas sobre Seguridade e Prevención a Bordo celebrouse no Centro Cultural Lustres Rivas e contou cunha nutrida participación de profesionais do sector e representantes das administracións e organizacións vencelladas ao mar. A inauguración correu a cargo do alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, e da xerente da OPP83, María José Casais.

María José Casais e Manuel Ruiz na inauguración da xornada celebrada en Ribeira

A continuación foi a quenda de Bernardo Rodríguez, capitán da Mariña Mercante, quen analizou en profundidade que causa a maior parte dos naufraxios dos barcos de cerqueiros e os de arrastre. Unha análise onde quedou claro que “a estabilidade dos barcos é un dos piares fundamentais para garantir a seguridade dos mesmos”. Rodríguez engadiu que “a estabilidade é algo real e variábel” e que “esta variación inflúe de maneira positiva e negativa dependendo das decisións que se tomen”. Ademais, engadiu, “o manexo da tripulación tamén afecta e o caderno de estabilidade é unha guía que se debe de seguir de maneira correcta”.

Pola súa banda, Francisco Alonso, conselleiro técnico de Seguridade e Medio Ambiente do Ministerio de Fomento en Galicia, centrou a súa exposición en como a distribución dos pesos modifica a estabilidade dos barcos. Alonso deixou claro que “ a administración é consciente do que pasa pero non pode poñer un policía a bordo de cada barco, co cal, o armador ou patrón, ten que ser responsábel de todo o que se pon no buque co fin de garantir esa estabilidade”. Alonso insistiu en que “cada barco debera de ter en conta a capacidade e contidos técnicos que pode levar a bordo, amais de ter moi claros os seus límites”. Para isto dixo, “é moi importante o libro de estabilidade”. Como conclusión deixou claro que “se se cumpre a estabilidade dunha embarcación a súa seguridade está moito máis garantida”.

Na quenda dos relatores máis especializados no dereito, a avogada Bea Goicoechea, especialista de Amya Avogados na valoración de danos corporais derivados de accidentes laborais, foi clara á hora de afirmar que “a maior parte dos accidentes laborais son por fallos humanos”. Ante isto, Goicoechea dixo que é “clave 2a formación e información en prevención. A avogada viguesa engadiu que “nos barcos hai pouca cultura preventiva e isto é algo que cómpre cambiar”. Esta formación, dixo, “tense que dar no momento da contratación e débese renovar unha vez ao ano”.

O último relator da xornada foi o avogado Alberto Penelas, especialista en dereito marítimo en Amya Avogados, quen centrou a súa intervención nas pólizas dos barcos e quen deixou patente que “un buque en bo estado, a dotación axeitada e unha carga ben distribuída forman os tres parámetros que confirmar a navegabilidade do buque”. Penelas enumerou os distintos seguros necesarios a día de hoxe e as claves para cumprir coas esixencias por lei.

A vindeira semana, o luns 20 de decembro, a Cooperativa Galega do Mar Santa Eugenia, celebrará as Xornadas Fiscalidade na pesca: bonificacións ao combustíbel, uns encontros programados para ser achegados vía streaming e que contarán coa participación da portavoz socialista da Comisión de Pesca e Deputada no Parlamento Europeo, Clara Aguilera, e do profesor do Departamento de Economía Aplicada da USC e membro do Consello Director da Asociación Europea de Economistas Pesqueiros, Gonzalo Rodríguez.