Ribeira asumirá o control das terrazas do Malecón e As Carolinas

Principio de acordo alcanzado entre Portos de Galicia e o Concello de Ribeira, as terrazas pasarán a ser de competencia municipal. Ademais estarán exentas do pago á Xunta da taxa pola ocupación de espazo coa instalación, por exemplo, de palcos para actuacións.

Existe un preacordo que se aproxima ás peticións locais e que deberá ser ratificado primeiro polo organismo autonómico e, posteriormente, por Costas.
A proposta no caso do tramo comprendido entre a rotonda de Amas de Casa e o auditorio, o Concello terá competencias sobre a franxa peonil, a estrada continuará sendo de titularidade autonómica.

Pola contra a Avenida das Carolinas e no seu conxunto pasará a depender da Administración local.

A parte peonil do paseo e a avenida das Carolinas serán municipais