O Concello de Boiro, a ABE e os corpos de seguridade locais mantiveron unha xuntanza sobre a hostalaría

O Concello de Boiro, a Asociación Boirense de Empresarios e os corpos de seguridade mantiveron unha xuntanza sobre a nova normativa de licencias e as medidas a levar a cabo en canto ao control do ocio. Na xuntanza estivo o
alcalde, José Ramón Romero, o concelleiro de Comercio e Consumo, Marcos Fajardo, a Policía Local de Boiro, a Guardia Civil de Boiro e as persoas da directiva da ABE representantes da parte de hostalaría.
A Asociación Boirense de Empresarios solicitou unha xuntanza para coñecer o estado de adaptación das licencias á nova normativa. O Concello de Boiro está traballando nun borrador, que se vai tramitar a nivel comarcal, para
que as licencias actuais se adapten ao novo catálogo e se establezan os horarios de apertura e peche e as medidas se implementen de xeito homoxéneo nos municipios da comarca.
Na xuntanza tratáronse tamén aspectos relativos á seguridade e ao control durante as fins de semana para evitar inconvintes coa relaxación das medidas. As forzas de seguridade van aumentar a vixilancia durante as noites, así como o control dos horarios e os aforos. Por parte do Concello de Boiro vaise intensificar tamén a limpeza viaria durante as fins de semana.