A Policía de Rianxo efectuou 227 dispositivos ao abeiro do programa Vioxen para combater a violencia de xénero

Co gallo da celebración do Día Internacional contra a Violencia de Xénero (este 25 de novembro), a Policía Local de Rianxo fixo balance da súa actividade en materia de protección ás vítimas, máis concretamente a través da unidade de Vioxen creada a raíz da sinatura do convenio de colaboración co Ministerio do Interior.

Segundo lembra a Policía Local de Rianxo, este servizo botou a andar o 13 de marzo facéndose cargo da vixilancia, o control e a protección das ordes en vigor asignadas. Para isto os compoñentes da dita unidade efectúan labores de diversas características tendentes a asegurar e comprobar o cumprimento das ordes de protección, servizos que os axentes prestan tanto de uniforme como non, de acordo co operativo autorizado nese sentido pola Subdelegación do Goberno.

No balance faise saber que ao longo deste tempo efectuáronse 227 dispositivos preventivos de protección e vixilancia, 75 deles sobre os agresores e 152 sobre as mulleres e menores baixo a súa protección. Actuouse en 28 ocasións en materia de muller-menor en diversos puntos do concello procedéndose á detención e posta a disposición xudicial de 3 persoas por delitos de violencia de xénero e ó traslado dunha menor e da súa nai en situación de vulnerabilidade a lugar seguro.

Na actualidade o corpo da Policía Local de Rianxo ten asignada a protección de 10 mulleres e 4 menores.
O Concello ten actualmente 17 casos activos dos 1.825 da provincia da Coruña (a 31 de outubro) sendo o concello do Barbanza con menor número de casos activos de Vioxen.