Ribeira principia o expediente para destinar o inmoble da comisaria actual a servizo docente

O Concello de Ribeira informa de que, tal como sae anunciado no BOP de hoxe, vense de iniciar o expediente para proceder á mutación demanial ou cambio de destino do inmoble da actual Comisaría de Policía Nacional, sito na
rúa Miguel Rodríguez Bautista, unha parcela de titularidade municipal.
Neste senso, ábrese un período de exposición pública dun mes para a presentación de posibles alegacións. A intención é destinar este inmoble a un servizo público docente e permitir deste xeito a ampliación do CEIP O Grupo, colexio que linda co anterior.
Cómpre lembrar ao respecto de que está a piques de rematar a construción da nova Comisaría, situada na contorna do Touro, moi preto do inminente Punto de Encontro Familiar do Barbanza.

Ribeira Comisaria actual e Grupo Escolar