O Pleno de Rianxo expresa o seu apoio á comunidade Educativa

O Pleno da Corporación de Rianxo reunido en sesión ordinaria o xoves 28 de outubro por unanimidade expresa o seu apoio a toda a comunidade educativa do C.R.A. de Rianxo, ás familias, aos alumnos e alumnas, ao profesorado e ao equipo directivo do centro en todas as actuación que están a desenvolver para manter a oferta educativa e o catálogo de unidades e postos de traballo docentes.

Pola Orde de 22 de xullo de 2021 da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, publicada no DOGA de 6 de Agosto de 2021, modificábase a relación de unidades e postos de traballo do C.R.A. de Rianxo, suprimindo dúas unidades de E. Primaria e tres postos traballo docentes, dous da especialidade de Educación Primaria e un de Pedagoxía Terapéutica.

Pola información que ten a corporación esta modificación non se fixo efectiva no curso 2021-22 e a administración educativa ten expresado ao equipo directivo do centro a súa intención de reverter o previsto na orde ao obxecto de deixar sen efecto a modificación prevista no DOGA de 6 de Agosto de 2021.

A Corporación de Rianxo expresa a súa satisfacción porque a Administración Educativa teña comunicado  a súa intención de reverter o contido previsto na referida orde no que ten que ver co C.R.A. de Rianxo.

Reitera o seu apoio a cantas actuacións se emprendan dende o centro educativo ao efecto de manter e se é posible mellorar a oferta educativa e as dispoñibilidades de profesorado.

A Corporación de Rianxo identifícase  e comprométese co modelo educativo que encarna o C.R.A. de Rianxo, polos valores nos que se sustenta: proximidade ás familias e ás parroquias e modelo  aberto á comunicación e interacción coa contorna.

Pleno do Concello Rianxo, arquivo