O luns iniciarase na ría de Arousa o libre marisqueo, unha campaña que se prevé mala

As confrarías da ría de Arousa iniciarán o luns unha campaña marisqueira que todo apunta a que sexa, mala.

Os controis realizados durante o verán en Os Lombos, Bohído e Cabío puxeron de manifesto unha pésima situación do molusco en canto a cantidade, motivo polo cal decidiu pospoñerse ata mediados de mes a apertura.

Os profesionais traballarán só catro días á semana e cuns topes baixos. A peor situación preséntase en O Bohído, onde se estableceron só tres quilos de ameixa babosa, medio de fina, un de japónica, loura e carneiro, e cinco de reló. As cotas en Cabío son mais altas e asi chegarase ata os 15 quilos de ameixa vermella, tres de babosa, un de japónica e de carneiro, cinco de reló e medio de fina.

En canto a Os Lombos fixáronse un total de cinco quilos de berberecho, catro de ameixa japónica, un de babosa e medio de fina.

A pesar destes topes todo apùnta a que vai ser moi dificil chegar a esas cantidades.