En Ribeira 22 personas maiores de 50 anos cursarán o IV ciclo da USC

O 3º curso do IV Ciclo da USC sede Ribeira dará comezo o 6 de outubro. A colaboración do concello coa Universidade de Santiago de Compostela continúa a dar os seus froitos ofertando formación universitaria a persoas maiores de
50 anos. Un total de 22 formalizaron a súa matrícula.
O curso, finalizará en maio e nel impartinase as materias de Nutrición,Aprendizaxe Emocional e Benestar, Patrimonio Bibliográfico e Documental, Introdución á Zooloxía, Psicoloxía e Historia da Arte de Galicia.

Curso anterior da USC en Ribeira