Comezan as obras para mellorar a transversal da avenida Ramiro Carregal, en Ribeira

O Concello de Ribeira informou do inicio das obras (este mércores 6 de outubro) destinadas á mellora do Polígono de Xarás. En concreto, vanse destinar máis de 90.000 euros ao pavimentado e á dotación de rede de pluviais á rúa transversal á avenida Ramiro Carregal Rey.

A tal efecto, e de acordo co proxecto elaborado por técnicos municipais, estase a dispoñer polo centro da calzada un colector de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro e construiranse arquetas de sumidoiro e pozos de rexistro de formigón prefabricado que serán emprazados cada 20 e 40 metros, respectivamente.

Amais, o Concello engadiu que dotarase á rúa transversal dun novo pavimento de aglomerado asfáltico en quente logo de demoler o actual, “xa deteriorado”.

A obra foi adxudicada á empresa Excavaciones Mina, S.L. e ten un prazo de execución de 2 meses.

O orzamento final ascende a 91.503,56 euros, IVE incluído. A actuación está financiada pola Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación ao abeiro da Orde do 18 de decembro de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas a habilitación e mellora das infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.