A Mancomunidade Barbanza Arousa inicia unha consulta para consensuar os horarios do transporte público

As enquisas poderanse cubrir online na páxina web barbanzarousa.gal ou en papel nos concellos de Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal e Ribeira

Dende hoxe e durante 15 días habilítase unha enquisa que estará presente de xeito telemático na páxina web de barbanzarousa.gal e tamén de forma física nos concellos de Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal e Ribeira para coñecer as necesidades da veciñanza en canto ao transporte público.

Nesta enquisa os veciños especificarán os destinos das súas viaxes no transporte público e as horas ás que precisan chegar a estes destinos. Con esta información tratarase de aportar solucións ás problemáticas existentes en relación aos horarios e levar a cabo o servizo de forma consensuada entre todas as partes implicadas.

Nesta enquisa consúltase as localidades de saída e de chegada aos destinos, os horarios aos que se precisa realizar esta chegada e as motivacións.

Prégase á veciñanza que o cubra para que poidamos coñecer as necesidades dos horarios e entre todos poidamos tratar de mellorar o transporte público.

Enlace á enquisa: https://barbanzarousa.gal/inicio/gl/