A Asociación Antonio Gandoy e o Concello activan en Rianxo o programa Espazo Familias

Co inicio do novo curso, a Asociación Socioeducativa Antonio Gandoy e o Concello de Rianxo poñen a disposición dos fogares con crianzas menores de 6 anos un espazo onde compartir experiencias e inquedanzas: o programa Espazo Familias.

A dita asociación é unha entidade sen ánimo de lucro de recente creación que, conformada por persoas ex-traballadoras da extinguida Fundación Preescolar na Casa, ten como misión principal preservar, difundir e dar continuidade á tarefa socioeducativa desenvolta por Preescolar na Casa. Nesta liña, ofrece ás ofrece ás familias a posibilidade de intercambiar coñecementos e ideas con outros fogares, e cun profesional da educación, co obxectivo “de que poñan en valor o seu importante papel como educadoras e que compartan dúbidas”.

Estes Espazos das Familias, que terán presenza e actividade en Rianxo, teñen como fin “achegar un lugar onde compartir, debater e reflexionar sobre a marabillosa experiencia da crianza dos nenos e nenas; coñezan actividades que permitan afrontar unha maternidade e paternidade responsábel e gozosa, que contribúa ó mellor desenvolvemento dos seus fillos e fillas e, por extensión, da sociedade futura; e favorezan que nenas e nenos se atopen con outros da mesma ou parecida idade e cos adultos”.

A iniciativa incluirá xuntanzas cada semana para compartir dúbidas e experiencias, facendo actividades axeitadas a cada idade. Para coñecer máis polo miúdo o programa, farase unha primeira reunión de traballo o martes 19 de outubro de 2021 ás 10.30 horas. Será no Auditorio de Rianxo. A inscrición pode facerse nos teléfonos 627 542 532 ou 607 804 823.