Rianxo terá un orzamento que chega a 8,6 millóns

O equipo de goberno de Rianxo presentou un orzamento que se eleva a 8,6 millóns de euros, uns orzamentos presentados á oposición. En outubro debateranse en pleno unhas contas que segundo alcalde Adolfo Muiños están adaptadas a unha situación de equilibrio entre ingresos e gastos. A diferenza dá última proposta que levaban cargas de anos anteriores, estes presupostos non contemplan facturación doutros exercicios, o que permitirá que o Concello quede máis liberado e poderá levar a cabo actuacións con máis solvencia.

Un dos obxectivos é executar todos os traballos ligados ao Plan Único da Deputación que levan atraso e así se licitarán antes de final de ano o saneamento de Quintáns, o de Burés, o abastecemento de Outeiro e Corques, en Taragoña; a instalación de catro parques infantís en parroquias e, entre outras iniciativas, habilitar unha aula de estudo nos baixos das Vivendas dúas Mestres e a creación de tres prazas de funcionarios. O alcalde Adolfo Muiños espera conseguir o maior respaldo posible das forzas políticas da corporación.

Consistorio de Rianxo