Os socialistas de Ribeira piden anchear e mellorar o camiño de Viñanova que desemboca no Museo do Gravado de Artes

O PSOE de Ribeira vén de presentar unha proposta relativa ao camiño de Viñanova, en Artes, que conduce dende a CP-7302 ata o Museo do Gravado e que presenta na actualidade, segundo indica o grupo socialista local, “dificultades na circulación rodada”. Isto, engaden, débese sobre todo a que se trata dunha vía moi estreita e a que a capa de rodaxe asfáltica está moi gastada.

Esta estrada pública, ampliada e mellorada, sería “unha posíbel vía alternativa de acceso ou de saída do Museo do Gravado de Artes, co fin de evitar aglomeracións e posíbeis incidentes no seu entorno, os días de visita e inauguración de exposicións de pintura ou de gravados; así como para o xeriátrico local e para a veciñanza en xeral”, engaden os socialistas na súa proposición, facendo saber que na actualidade está pendente de execución a actuación consistente no pavimentado e no subministro de rede de pluviais dende a igrexa parroquial de Artes até o museo, con cargo ao plan complementario 2021. “Neste proxecto”, explica o PSOE, “botamos en falla unha actuación sobre o cableado eléctrico aéreo para poñelo subterráneo; así como a implantación de farois de estilo antigo, similares aos colocados no entorno da Igrexa”. Neste punto, os socialistas engaden que o proxecto podería contar coa colaboración da Comunidade de Montes en man Común de Artes, que manifestouu a súa disposición a facelo.

O tramo de Camiño Público obxecto de actuación ten unha lonxitude total duns 300 metros, e abrangue dende o lugar do Casal ata a estrada provincial ao Vilar. Amais, está delimitado por muros de pedra e valos naturais. No lugar do Casal, discorre o regato de auga das Bouciñas.

En virtude de todo o devandito, os socialistas piden o seguinte:

1.- Que se proceda a realizar un proxecto de ampliación do camiño público da Viñanova, contemplando o paso sobre o regato lindeiro, a canalización das augas pluviais e a pavimentación oportuna.

2.- Que se proceda a rozar as especies vexetais que invaden o camiño, así como a limpeza da vía actual.

3.- Que se fagan as xestións oportunas cos veciños titulares das fincas anexas ao camiño, “facéndolles ver o beneficio social e veciñal da obra, de cara a facer a cesión de terreos a uso e dominio público”.