O alcalde de Ribeira trasladou a Monbus as queixas polas carencias do transporte público

O alcalde de Ribeira mantivo unha conversación esta mañá con responsables da empresa Monbus á raíz das incidencias que distintos usuarios do servizo de transporte puxeron en coñecemento do Concello nas últimas semanas: incidencias que gardan relación na súa maior parte co que consideran eivas no funcionamento dalgunhas das frecuencias que operan no noso termo municipal (como retrasos e outras), especialmente na súa zona norte.

Ambas partes conmináronse a unha nova reunión presencial na que analizar a problemática existente e buscar as solucións máis atinadas.

Transporte universitario

Ademais, outra das cuestións que o alcalde puxo sobre a mesa son os transportes universitarios, respecto dos cales o Concello solicitou dúas frecuencias diarias de ida e volta de luns a venres a Santiago de Compostela e está negociando tamén a posibilidade de estender o servizo ao domingo.

Dende o Concello quérese agradecer a boa predisposición mostrada pola compañía á hora de atopar solucións que redunden na mellor prestación do servizo.