O alcalde de ribeira resalta a transcendencia de sacar adiante uns orzamentos históricos

“Os presupostos permiten incorporar créditos que doutra forma non se poderían incorporar”. Con esta frase sintetizou esta mañá o alcalde Manuel Ruiz a transcendencia que para Ribeira ten que saia adiante a aprobación do Orzamento Municipal de 2021, e máis nun momento excepcional poscovid no que o Goberno do Estado brinda a posibilidade de poder saltarse a tan criticada regra de gasto e dar aplicación a un documento que alcanza unha cifra histórica:
36.415.804 euros (un 49,48% que no exercicio anterior), a cal, unida á EDUSI e a incorporación de remanentes, proporciona un orzamento consolidado de 53,8 millóns de euros.
Os custes derivados da expropiación de terreos, redacción do proxecto e urbanización do polígono industrial (máis de 9 millóns de euros en total), o módulo cuberto de atletismo, o centro de deportes náuticos ou a nova biblioteca son algunhas das partidas incorporadas nun capítulo de investimentos que ascende a 14.758.709 euros; en tanto que a través dun expediente de crédito extraordinario se pretenden costear tamén outras iniciativas como un programa de
embelecemento e humanización de espazos públicos, un espazo urbano deportivo xuvenil na zona do Touro (con skate e parkour), a nova sede da aula de ballet ou o cofinanciamento da envolvente do conservatorio.
Sendo o capítulo de investimentos o máis importante, o alcalde tamén resaltou que contar cun novo orzamento permitirá melloras noutros capítulos que non se poderían dar cuns orzamentos prorrogados. Por exemplo, sacando a contratación as vacantes existentes en persoal (entre elas, 6 novos axentes de policía e un arquitecto técnico para as
Áreas de Rehabilitación Integral), creando un novo obradoiro de emprego, aumentando o horario do persoal docente do Conservatorio ou elevando o número de horas de atención a dependentes no domicilio.
Gasto Social
Manuel Ruiz salientou que o gasto social increméntase un 18% (140.000 euros) mentres que o correspondente á Escola Infantil Municipal aumenta un 40% para poder cumprir as novas normas da Xunta e posibilitar a gratuitade do segundo fillo. Policía Local, Deportes, CIM, Comercio ou Turismo son outros apartados que tamén ven incrementadas as súas partidas.
Ademais a través do documento quérense poñer en marcha novidosos plans como o de Ribeira Sostible (coa colocación de paneis solares en edificios municipais), a instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, a reforestación de 51 hectáreas no entorno do Castro da Cidá, o Plan de Embelecemento Urbano e Accesibilidade, a renovación da franxa marítima de Aguiño (porto e rúa Castelao), a creación dun museo do mar ou un plan de
mantemento de rúas, beirarrúas e demais patrimonio municipal por 600.000 euros.
Durante a súa intervención, Ruiz Rivas recordou que o ano pasado todos os grupos municipais con excepción do PBBI chegaron a un gran acordo para aprobar os orzamentos do 2020 e lamentou que desta vez só un partido da oposición quixera falar co goberno e facer propostas. “Eu sigo tendendo a man e volvo a chamar ao diálogo construtivo”, afirmou o rexedor.