En Ribeira en marcha a nova residencia de maiores

Redactado o convenio de cesión de Hesta Kurva, que irá ao próximo pleno.

Antiga discoteca Hesta Kurva, onde irá a nova Residencia de Maiores. C.R.

Concello de Ribeira e Consellería de Política Social seguen dando pasos cara a creación dun novo Centro Residencia de Persoas Maiores na ubicación da antiga discoteca Hesta Kurva pois xa está redactado o convenio de colaboración entre as dúas institucións para a cesión á Xunta destes terreos de titularidade municipal.
De feito, a aprobación deste convenio foi levada ao pasado pleno do luns como proposición de urxencia e dado que este punto da orde do día non se alcanzou volverá á próxima sesión plenaria.
Segundo os termos do acordo, a cesión dos terreos será a título gratuíto. A Consellería de Política Social comprométese á construción dunha residencia para maiores unha vez aceptada esta cesión e adscritos os terreos. O convenio entrará en vigor ao día seguinte da súa sinatura e estará vixente en tanto en canto subsistan as circunstancias que o motivaron.
Sen menoscabo de que outras localidades da comarca poidan albergar instalacións semellantes, a de Ribeira será a primeira residencia do novo modelo de coidados que se implantará en Galicia no ánimo de prestar servizo a todo o territorio autonómico: un proxecto cen por cen público que contará cun orzamento duns 10 millóns de euros e será financiado con fondos europeos tal e como anunciou o presidente da Xunta durante a súa visita en agosto ao
Museo do Gravado de Artes.
Contará cun máximo de 100 prazas e unha estrutura adaptada ao novo modelo, máis centrada na persoa, accesible e con maior intimidade grazas ás habitacións individuais e os baños adaptados.
Segundo os prazos manexados espérase que xa esté en construción no 2022.