As rías galegas sofren 265 verteduras contaminantes, coas de Muros-Noia e Arousa na peor situación

As rías galegas padecen 265 verteduras contaminantes na actualidade, dos cales 243 non cumpren os límites e 22 están en investigación.

Segundo datos actualizados da Xunta, das 1.648 verteduras detectados en Galicia ao 28 de setembro de 2021, hai 790 dentro dos límites, 593 que xa foron emendados e 265 contaminantes.

A ría de Muros-Noia é a que padece o maior número de verteduras en Galicia (63 contaminantes e seis en investigación), seguida pola Arousa (53 contaminantes e 12 en investigación).

 Xunta subliña a necesidade de mellorar o saneamento e a depuración das augas para atallar os case 270 vertidos contaminantes que aínda soportan as rías galegas.
A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, xunto coa directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, abordou hoxe nun encontro informativo o contido do anteproxecto de Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga.
Vázquez Mourelle explicou que case a metade das depuradoras xestionadas polos concellos teñen deficiencias no seu funcionamento, o que supón vertidos ao medio, prexudicando a calidade das augas, a saúde pública o medio ambiente e a actividade económica.
Destacou o traballo inxente que vén realizando Augas de Galicia, pois os puntos clasificados como contaminantes diminuíron en 2020, representando só un 16% dos identificados, fronte ao 40% de 2010.
Non obstante, indicou que cómpre emendar eses focos contaminantes aínda existentes, para o que a futura lei será unha ferramenta útil e eficaz.