893.736 euros para a nova biblioteca de Ribeira concedidos polo IGVS

O Instituto Galego de Vivenda e Solo comunicou hoxe ao Concello de Ribeira a súa resolución favorable para a concesión de 893.736 euros cos que financiar a reconstrución e ampliación do edificio da rúa Galicia que irá destinado á albergar a nova Biblioteca Municipal.
Este financiamento irá con cargo ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.
En virtude do convenio de colaboración que se vai subscribir, o Concello comprométese a repoñer esta cantidade en oito anualidades de 111.717,08 euros cada unha entre 2022 e 2029.
Cómpre lembrar que a rehabilitación e adecuación do inmoble destinado á nova biblioteca foi un dos catorce compromisos expresados no acordo subscrito entre o grupo de goberno e o grupo socialista para a aprobación dos orzamentos do exercicio 2021, orzamentos que veñen de recibir luz verde no pleno extraordinario do pasado luns tras o voto a destas dúas formacións.
Coñecida como “Casa Gran Sol”, o edificio adquirido polo Concello no outono pasado (por un total de 244.943 euros) sitúase moi preto do mercado municipal.
Trátase dunha construción de carácter tradicional de muros de mampostería e forzados de madeira, cuberta a dúas augas e tella cerámica sobre entramado estrutural de madeira. Cunha antigüidade superior aos oitenta anos, o edificio sostén un interese arquitectónico considerable, sobre todo a súa fachada principal.
A intención é rehabilitar o inmoble conservando a fachada principal e reformando a planta baixa e a planta alta coa fin de acadar unha nova distribución interior que permita albergar a biblioteca propiamente dita, así como salas de estudo, sala de informática e una espazo amplo de usos múltiples que posibilite a celebración de actividades culturais e de dinamización da lectura.