Sálvora e Cortegada destinos astronómicos “Starlight” contarán con cartas estelares

As cartas estelares colocadas sitúanse no alto dá Campá, na illas Cíes; na zona de Caniveliñas, en Ons; en Punta Fradiño, en Cortegada; e na aldea da illa de Sálvora.

Cartas estelares colocadas en Sálvora, Cortegada, Ons e Cíes

A Xunta de Galicia instalou grandes planisferios estelares no Parque Nacional das Illas Atlánticas para que os visitantes poidan observar e interpretar o ceo nocturno.

É unha proposta que se desenvolve nas illas de Sálvora e Cortegada, que deste xeito se consolidan como destino Starlight (A Luz das Estrelas), un selo de calidade e diferenciación internacional que acredita aos espazos de especial interese para a observación de estrelas, ao estar protexidos da contaminación lumínica e contar con instalacións adecuadas para esta práctica.
A iniciativa Starlight é unha campaña internacional en defensa da calidade dos ceos nocturnos e o dereito xeral á observación da estrelas, de aí a importancia de que a Consellería de Medio Ambiente reforce a súa aposta neste ámbito coa colocación de catro cartas estelares en cada unha das illas que conforman o Parque Nacional das Illas Atlánticas.

O obxectivo é seguir promovendo a contemplación das estrelas desde un espazo acreditado pola Unesco como destino Starlight, sendo o Parque Illas Atlánticas merecedor deste distintivo pola calidade do seu ceo e o alto grao de conservación e protección da contorna.

Desde medio Ambiente afirman que “o impulso ás actividades para fomentar o turismo astronómico forma parte das liñas estratéxicas contempladas polo órgano conservador do parque dentro da Carta Europea de Turismo Sostible, que é unha iniciativa coa que se pretende compatibilizar a oferta turística coa preservación dos valores naturais”.