O sábado presentase a obra Patrimonio Etnográfico do Concello de Dodro

A Concellería de Patrimonio e Cultura de Dodro presenta o libro “Patrimonio Etnográfico do Concello de
Dodro” baseado no traballo de investigación realizado pola arqueóloga Beatriz Pereiras Magariños entre
os anos 2009 e 2011.
Esta obra ten gran valor didáctico pois grazas a un estudo riguroso da súa autora lógrase catalogar e
describir parte dos elementos patrimoniais máis significativos do municipio, entre os que se contan
hórreos, cruceiros, pombais e reloxos de sol.
Durante anos este traballo permaneceu gardado na Casa da Cultura, logo dun cambio de goberno local
e da finalización da relación contractual entre a autora e o Concello de Dodro. A concellería de Cultura e
Patrimonio de Dodro decidiu recuperalo e publicalo grazas á Deputación da Coruña co obxecto de
visibilizar e dar a coñecer a toda a comunidade a riqueza e valor do patrimonio cultural material do
municipio.
O acto de presentación do libro terá lugar o vindeiro sábado 28 de agosto, ás 12.00 horas, na Eira de
Traxeito e nel intervirán a autora, Beatriz Pereiras Magariños, o escritor, Manuel Lorenzo Baleirón e o
concelleiro de Cultura e Patrimonio de Dodro, Xoán Xosé Vicente Franco. O Concello de Dodro
distribuirá entre o público asistente exemplares da obra publicada.