Esgotada a cota de pesca do atún branco do norte

A Secretaría Xeral de Pesca, dependente do Ministerio de Agricultura, acordou o peche da pesqueira do atún branco do norte desde este 16 de agosto o estimar que se consumiu a cota que lle corresponde a España, establecida en 17.397 toneladas, segundo informaron as autoridades.
A costeira do bonito en augas do Cantábrico e Noroeste, na que participaron 278 buques de pavillón español autorizados, desenvolveuse sen incidencias durante os meses de primavera e verán, período que abarca desde maio ata outubro, en función do consumo de cota. O peche desta pesqueira afecta tanto á pesca profesional como ás modalidades de pesca marítima de recreo e pesca marítima deportiva.

O valor do atún branco alcanzado en lonxa foi positivo, cun prezo medio ascendente desde 2018, e nos mesmos niveis de 2020, de 3,67 euros por quilo, que supuxeron unhas vendas estimadas provisionalmente ao redor dos 63 millóns de euros. Na campaña 2020, a cifra de vendas situouse en 58,7 millóns de euros. Galicia atópase entre as comunidades autónomas con maior peso na costeira do bonito.