BANDO DA ALCALDÍA DA POBRA

D. José Luis Piñeiro García, alcalde-presidente do Concello da Pobra do Caramiñal (A Coruña),

FAI SABER: Que a evolución da pandemia provocada polo COVID-19 no noso concello vén
sendo favorable durante a primeira quincena do mes de agosto, na que o número de casos
diagnosticados a 14 días descendeu dos 93 casos rexistrados o 25 de xullo ata os 25 no día de
hoxe, 13 de agosto. A incidencia acumulada pasou de 987 a 268. No caso da incidencia
acumulada a 7 días sitúase neste momento tan só en 64, con 6 casos diagnosticados na última
semana, que permite prever que a evolución continuará con tendencia favorable nos vindeiros
días. A pesar de todo isto, o principio de máxima prudencia debe seguir vixente na toma de
decisións, mantendo algunhas das medidas extraordinarias adoptadas, mais tamén retomando
algunhas das actividades anuladas, sempre tendo en conta o nivel de risco que se lle supón, e
por suposto as medidas de obrigatorio cumprimento establecidas no DOG.

As presentes medidas extraordinarias serán de aplicación a partir do día 13 de agosto de 2021 e
permanecerán en vigor ata a publicación dun novo bando.

Estabelécense as seguintes MEDIDAS:
Primeira. Retómase a programación do Verán Cultural e autorízase a realización de todas as
actividades previstas.
Segunda. Prográmanse a Feira Mariñeira e a Semana do Mar para os días 19, 20, 21 e 22 de
agosto. Algunha das actividades previstas poderá cancelarse no caso de que o concello continúe
en nivel de restrición media.


Terceira. Dáselle continuidade á non autorizacion de permisos para a realización de
espectáculos musicais en establecementos privados que precisen de autorización por parte do
Concello.
Cuarta. O parque do Castelo, a praza Alcalde Segundo Durán, os Xardíns Valle-Inclán e
as praias quedarán pechadas ao uso público desde as 0:00 horas ata as 6:00 horas. A Policía
Municipal intensificará a vixilancia no control de aglomeracións e das actividades prohibidas
relacionadas co consumo de bebidas alcohólicas.
Quinta. Non se permitirá o uso das diferentes dependencias municipais para actividades
extraordinarias de carácter privado. Si se autorizará o seu uso por parte de entidades asociativas
que o veñan facendo de maneira regular, sempre dentro das medidas de prevención exixidas
segundo o nivel de restrición no que se atope o concello.

Estabelécense todas estas medidas sen prexuízo doutras que se puideren tomar con
posterioridade e de todas aquelas que ditaminaren as autoridades sanitarias, tanto no nivel
autonómico coma no estatal.
O que fai público para xeral coñecemento e efectos.