Sen acordo entre a ANPA a dirección do CEIPP de Palmeira e Educación. Convocada unha concentración este venres na praza do Concello as 12 da mañá

A xuntanza para evitala peche de aulas no CEIPP de Palmeira entre a Anpa e a xefatura como algo estéril.

O único argumento empregado pola Xefatura Territorial foi que “eles só son funcionarios facendo cumprir a normativa vixente”, “eles non fan as normas só as compren” e polo tanto “Ttaxantemente , non van cambiar de opinión respecto á redución no número de aulas, pois consideran que poden enchelas ata 25-27 nenos/as segundo a normativa” “e na súa opinión, ese número de nenos/as por aula non ten por que ser malo para ninguén, pois non hai estudos que o avalen”, “o cambio da lei tense que facer noutro sitio (no goberno) e non no seu despacho”.

A ANPA non está de acordo, e insiste en que non se trata de saltarse ningunha norma, a normativa fala de rateo máximo de 25 por aula pero non fala de mínimos, os mínimos son decisión da Xefatura, e por iso lle solicitan que baixen ese rateo de 25 crianzas a 16-17-18, segundo as necesidades de cada grupo é non o revés. Ao entender da asociación, se queren garantir a calidade no ensino, o rateo debería ser adaptado ás necesidades de cada aula e non á contra, sobre todo cando teñen rapaces e rapazas con NNEE (necesidades especiais).

Din que “esa é a nosa opinión, pero non hai nada que a avale”… Mostráronlles e falaban todo o tempo dun catálogo de número que lles di cantas aulas poden ter segundo o número de alumando matriculado no centro… así de simple, un catálogo de números, sexan como sexan as complexidades ou necesidades de cada aula…  A ANPA quédalle claro, que para a xefatura, iso non é un criterio a ter en conta, polo tanto, a calidade no ensino non está refetido nese catálogo.

Trala que calificaron tensa discusión que durou preto de 45 minutos, chegouse sempre ao mesmo “punto morto”: a ANPA penan que debería de reducir o rateo para garantir a calidade no ensino, e a xefatura considera que non, que compren a norma e que nos non podemos asegurar que ese rateo legal non sexa o correcto.

A conclusión da xuntanza é que mentres desde ensino din que compren coa súa labor…a ANPA consideran que non ó fan ben!.

Por iso desde a ANPA convocan a unha concentración mañá na praza do Concello as 12 da mañá. A chamada é en apoio ás familias a comunidade educativa..