O Goberno local de Ribeira redistribue as competencias trala incoporación de Javier Sampedro

Foto: Concello

O Goberno local de Ribeira procedeu a aprobar unha redistribución parcial de competencias logo da incorporación como concelleiro no último pleno de Javier Sampedro Ageitos e mantendo un carácter continuista nas diversas áreas municipais en que está distribuído o Executivo local.

Así, e tal e como reflicte o Boletín Oficial da Provincia no seu día de hoxe, este edil oriúndo de Castiñeiras asume as delegacións de Xuventude e Deportes, que antes estaban sendo desempeñadas por Juana Brión Santamaría. Esta última conserva a área de Educación e incorpora as de Administración, Innovación Tecnolóxica e Transparencia, Atención e Participación Cidadá.

Ana Barreiro Rego, que era a delegada destas últimas competencias, pasa a encargarse das que desempeñaba a concelleira dimisionaria Ana Ruiz no ánimo de proseguir o seu gran traballo: Servizos Sociais, Promoción Social, Igualdade e Diversidade Cabe sinalar que ademais outro cambio recente levou a que a Concellería Delegada de Infraestruturas e Urbanismo pasara a denominarse Concellería Delegada de Urbanismo, Planificación e Desenvolvemento Orzamentario, sendo a súa titular María José Sampedro Fernández; mentres que a Concellería Delegada de Persoal, Benestar Comunitario, Mercados e Consumo, pasou a ser Concellería Delegada de Infraestruturas, Persoal, Benestar Comunitario, Mercados e Consumo, ocupándoa Emilio Pérez Outeiral.
Emilio Perez ocupará a segunda tenencia de alcaldía que antes tiña Ana Ruiz.