En Rianxo o sábado dispositivo de tráfico por Tricros

Dispositivo de tráfico que se vai a realizar o vindeiro sábado día 24 de xullo de 2021, pola celebración do Tricros Concello de Rianxo, que discorrerá pola parroquia de Taragoña.
Coa finalidade de garantir a seguridade das persoas participantes, procederase a cortar o tráfico no percorrido da proba deportiva dende as 16.45 a 19.30 horas aproximadamente.

Cortes de tráfico:
Non poderán circular vehículos polas vías afectadas polo percorrido do evento deportivo, durante a celebración do mesmo.

Os lugares urbanos con vías afectadas polo percorrido son Té, Burato, Iñobre, Igrexa, Cartomil, Curral, Ourolo, Laxe e o polígono industrial.
Regularase o tráfico na estrada DP7203 no lugar de Té, cando a proba deportiva cruce dita vía.

Prégase a colaboración da veciñanza, para que, se ten previsto a utilización dos vehículos nas franxas horarias sinaladas, os retire dos lugares afectados con antelación suficiente para evitar contratempos e esperas innecesarias.