En Rianxo campaña de bonos para o comercio e transporte municipal

O pleno municipal de Rianxo aprobou por unanimidade a proposta do goberno municipal de destinar 25.500 euros do remanente positivo de tesourería a dotar de crédito extraordinario a dúas actuacións como son a dotación dunha campaña de bonos para incentivar o consumo local e o apoio ao transporte de autobuses municipal.

No que atinxe o primeiro dos obxectivos, para o fomento do consumo no comercio local, tras ver diferentes propostas doutros concellos e as dinámicas da súa xestión, prevese a emisión de bonos comercio. O orzamento previsto para estes bonos, refrendado onte, é de 15.000 €; a este importe hai que engadirlle outra contía estimada para os gastos de xestión relativos ás tarxetas moedeiro que manexará directamente a veciñanza. Atendendo ás convocatorias estudadas doutros concellos estímase nun máximo de 3000 euros para os gastos de xestión desta tarxeta moedeiro. A concellalía de comercio encargarase da súa implantación para o que contará coa implicación asociativa do comercio local na coordinación da campaña que se materializará na volta do verán.

O obxectivo desta medida é contribuír no posíbel á reactivación económica, fomentando o consumo en empresas de ámbito local, sempre contando co compromiso e colaboración da veciñanza de Rianxo, destinataria final deses bonos que permitirán bonificar a adquisición dos produtos nos locais e servizos que se sumen á campaña.

Igualmente para seguir a prestar o servizo de autobuses municipais mentres non se impulsa unha nova contratación do servizo que prevea a súa posíbel ampliación. destínanse até finais de ano 7.500 € en 5 mensualidades con destino ás actuais empresas locais analizadas os seus custes nun servizo deficitario.

Apoio á implantación do HADO en Rianxo

No apartado das mocións aprobouse por unanimidade a presentada por Rianxo en Común na demanda de que Rianxo sexa incorporado polo SERGAS ao Servizo de Hospitalización a Domicilio (HADO). Trátase dun servizo que consiste en achegar coidados de rango hospitalario ao domicilio do doente de xeito efectivo e seguro, é dicir, substituíndo o hospital naqueles pacientes para quen, pola súa enfermidade ou evolución, o domicilio en réxime de hospitalización é a mellor opción asistencia.

O Goberno Municipal ven realizando neste senso diferentes actuacións reclamando en varias ocasións diante da Xerencia do Sergas de Santiago a incorporación efectiva a demanda de familiares de persoas que precisaban estes coidados especializados e moi valorados pola súa calidade. Segundo a estratexia plantexada polo propio ente para os anos 2019-2023 prevese a extensión a todo o país do HADO. Cremos que en Rianxo sería doado pois está a unha distancia en tempo asumíbel pola autovía e deixar de ser unha zona de sombra entre a zona sanitaria de Santiago e do Barbanza que fica sen atención.

PSOE e BNG tamén teñen presentado iniciativas parlamentares no Hórreo no apoio destas xustas demandas de Rianxo no que atinxe o HADO.

Pleno Rianxo