Rianxo elixido para ser sede da Campaña de Vela e Windsurf 2021,organizada pola Deputación da Coruña.

Rianxo foi un dos concellos elixidos para ser sede da Campaña de Vela e Windsurf 2021, organizada pola Deputación da Coruña.
Destinatarios
O curso de Vela desenvolverase do 9 ao 13 de agosto e vai dirixido a rapaces e rapazas empadroados na provincia nados entre o 1 de xaneiro de 2003 e o 31 de decembro de 2012 ambos inclusive, se ben terán prioridade os nenos e nenas empadroados no noso Concello,
tendo reservadas 8 prazas en cada curso.
Inscricións:
O pazo de inscrición está aberto e o prazo remata o 23 de xullo.
No Servizo de Deportes do Concello de Rianxo facilitarase a información e axudarase a cumprimentar a ficha, podendo entregarse na oficina ou mandala por correo electrónico. No caso de existir moitas solicitudes, realizarase un sorteo e o concello elaborará unha listaxe de reserva.
Documentación para formaliza-la inscrición:
• Ficha de inscrición debidamente cuberta, con foto e asinada polos pais ou titor do solicitante.
• Autorización do pai/nai/titor
• Fotocopia do DNI, ou do libro de familia.
• Copia de aboamento da cota de inscrición (logo de confirmada a praza por parte do
concello).
• No caso de tratamento médico ou doenza entregarase xustificante médico asinado polo
facultativo pertinente.
• No caso de ser de Rianxo, volante de empadroamento.
Prazas:
40 en total. 16 para empadroados no Concello de Rianxo.
• 20 na quenda de mañá. 8 para empadroados no concello
• 20 na quenda de tarde. 8 para empadroados no concello

Calendario e horarios:
Rianxo é a 6a quenda, do 9 ao 13 de agosto.
• Horario de mañá – Grupo A: 10 a 14 h.
• Horario de tarde – Grupo B: 16 a 20 h.
A incorporación e regreso dende as instalacións de celebración dos cursos correrá a cargo dos
participantes.
Información:
Servizo Municipal de Deportes: deportes@concelloderianxo.gal Telef: 661 247 136 – 981 86 63 81
Gabinete de Deportes da Deputación da Coruña: 98106 06 44 (gabintete.deportes@dacoruna.gal)
Cota de inscrición
25 €, que se ingresarán na conta que determinará a Deputación da Coruña, facendo constar:
“CAMPAÑA DE VELA E WINDSURF 2021”, xunto co nome do participante.
A Deputación da Coruña informará puntualmente do número de conta a través da páxina web
www.dicoruna.es/deportes.
Indumentaria
Os nenos/as deberán traer zapatillas deportivas, roupa cómoda e unha prenda de abrigo, mellor
se é impermeable.
Aconséllase que traian unha mochila con roupa para cambiarse ó finalizar a actividade.
A organización facilitará chaleco salvavidas para todos os participantes.
Actividades
No programa “CAMPAÑA DE VELA E WINDSURF 2021” participarás en moitas actividades
relacionadas coa navegación, entre as que podemos destacar:
• Iniciación aos conceptos teóricos da navegación a vela.
• Iniciación ó coñecemento básico dos nós mariños.
• Realización práctica de navegación a vela.