Adxudicados os traballos para pavimentar un camiño na Gándara, en Artes

O Concello de Ribeira adxudicou con carácter provisional as obras de pavimentación dun camiño no lugar de Gándara, na parroquia ribeirense de Artes. O obxectivo é dotalo dun novo aglomerado asfáltico (incluíndo os sobreanchos que están actualmente en terra), previo acondicionamento da superficie a pavimentar.

A empresa que obtivo a mellor puntuación na clasificación foi Nemesio Ordóñez, S.A., conforme a unha oferta de 25755 euros, IVE incluído.

O prezo de licitación ascende a 34.413 euros, IVE incluído. A intervención enmárcase no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2020.

O prazo de execución son dous meses.