Ribeira proposta ó pleno para desafectar a fachada marítima e a contorna do porto de Aguiño

default

Entre as propostas que serán sometidas o vindeiro luns 31 á consideración do pleno da Corporación Municipal de Ribeira figura a solicitude de desafectación dunhas serie de viais e superficies dependentes doutras Administración: en concreto, da Deputación, da Xunta e do ente autónomo Portos de Galicia.
Así, 7.381 metros lineais correspóndense con vías nas que o Goberno do Concello ten interese nesta solicitude, tanto para contar con plena marxe e manobra na súa conservación e na mellorara da seguridade viaria ademais de, chegado o momento, poder levar a cabo diversos plans.
Entre as infraestruturas viarias dependentes da Deputación das que se pretende a súa desafectación se inclúen 1.141 metros da DP- 7308 dende o porto ribeirense ata o lugar de Martín (rúa Romero Ortiz), 485 metros da DP-7307 de Ribeira a Aguiño por Castiñeiras, 525 metros da DP-7306 de Aguiño a Ribeira pola Graña e 1.200 metros da DP-7305 de Ribeira a Aguiño por Carreira.
Polo que se refire á vías dependentes da Xunta, solicitarase 1.300 metros da AC-550 correspondentes coa avenida de Ferrol e outros 2.730 metros tamén da AC-550 que se sitúan en Corrubedo: dente Teira ata o faro.Por outra parte, tamén proporase dúas vellas demandas das que as conversacións con Portos xa están moi avanzadas. En concreto, a
desafectación da fachada marítima da cidade ribeirense (55.384,50 metros cadrados entre o Malecón e as Carolinas) e a contorna do porto de Aguiño 11.470 metros cadrados.