O Concello de Boiro e JEALSA traballan conxuntamente para fomentar a formación e o emprego

O Concello de Boiro leva tempo buscando potenciar a formación para o emprego a través do Programa Integrado de Emprego 2020-2021, ao que se une a conserveira JEALSA. A directora de Relacións Institucionais da firma, Marga Hermo, e a xefa de Recursos Humanos, Elena Garrido, visitaron o Viveiro de Empresas de Espiñeira para coñecer de primeira man o Programa.

A iniciativa forma a 100 mulleres demandantes de emprego nas habilidades necesarias para a busca de emprego ou o fomento da capacidade emprendedora. O obxectivo do Concello de Boiro é buscar unha saída profesional axeitada aos obxectivos individuais e preferencias profesionais de tódolos participantes. “É fundamental crear sinerxías coas empresas do municipio para promover a inserción laboral”, afirmou o concelleiro Marcos Fajardo.

Neste momento estanse a desenvolver os cursos de ofimática básica, no que participan 15 mulleres. Todas elas van recibir formación nos fundamentos e aplicacións de procesadores de texto e follas de cálculo. Nestes días tamén se está levando a cabo o curso de Xestión de Almacén e Comercialización na industria alimentaria, no que participan 30 mulleres.

As directivas de JEALSA animaron ás participantes xa que “a formación continua é fundamental para medrar tanto profesional como persoalmente”. O Programa Integrado de Emprego do Concello de Boiro 2020-2021 está dirixido exclusivamente a mulleres e combina a formación online e presencial.