En Ribeira recuperarase o espazo onde se localizan os antigos tanques-depuradora de Bretal

O Concello de Ribeira vai recuperar o espazo onde se emprazan os antigos tanques-depuradora de Bretal, na parroquia de Olveira, debido a unha axuda pertencente ao Fondo de Compensación Ambiental que concede a Vicepresidencia Primeira da Xunta.

A finca, que é propiedade municipal, ten tres depósitos de fibra semisoterrados (actualmente sen funcionamento) rodeados por unha soleira de formigón. Os tanques serán levados a un xestor autorizado e así, acondicionarase a soleira, mentres que espazo ocupado no subsolo, utilizarase de recheo. Ademais plantaranse árbores nunha zona próxima previa limpeza da mesma.

A actuación ten un orzamento total de 7.401 euros, IVE incluído. Sen embargo, o importe da achega concedida por Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo é de 6.748 euros.