Adxudicación provisional das obras de plataforma única na rúa Romero Ortiz de Ribeira

O Concello de Ribeira vén de anunciar da adxudicación con carácter provisional das obras para a pavimentación da rúa Romero Ortiz na cidade de Ribeira. A empresa encargada da actuación será Construcciones Anspal, S.L., logo de obter a mellor puntuación na clasificación entre as 30 ofertas presentadas. A proposta económica inicial é de 119.790 euros.

As obras consisten na mellora das condicións de accesibilidade da zona a través da creación dunha plataforma única para que vehículos e peóns circulen á mesma cota. Así, a plataforma incluirá unhas zonas diferenciadas, mellorando e ensanchando as áreas de tránsito peonil. Deste xeito, substituirase o aglomerado da calzada por pavimento de formigón semipulido no que se intercalarán franxas transversais de lousas de granito.

A iniciativa, que abrangue dende a confluencia da rúa Romero Ortiz co Malecón até máis aló da rúa Cervantes, enmárcase no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal. O prazo de execución é de cinco meses.